La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Celoni es troba publicada a l'adreça https://seu-e.cat/web/santceloni. L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis publicats en aquesta adreça.

També reconeix com a pròpies i integrants de la Seu electrònica, tot i no formar part dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 • Perfil de Contractant
  • Emès per a: Generalitat de Catalunya
  • Emès per: Agència Catalana de Certificació
  • Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 • Tràmits electrònics
  • Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
  • Emès per: Agència Catalana de Certificació
  • Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 • Notificacions electròniques
  • Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
  • Emès per: Agència Catalana de Certificació
  • Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 • Factures electròniques
  • Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
  • Emès per: Agència Catalana de Certificació
  • Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 • Tauler electrònic
  • Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
  • Emès per: Agència Catalana de Certificació
  • Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb la ciutadania i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior (idCAT Certificat, idCAT Mòbil, DNI electrònic, entre d'altres).

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan, emesos per l'Agència Catalana de Certificació i associats a l'Ajuntament de Sant Celoni, s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

 • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.
 • Notificació electrònica a ciutadania i empreses.
 • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.