Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

Notificacions i Comunicacions Electròniques

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Per contra, podreu accedir a les vostres comunicacions mitjançant un istema de claus que se us enviaran al vostre telèfon mòbil i que caduquen després de 15 minuts.

Consulteu des d'aquí les vostres notificacions i comunicacions electròniques.