Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Rubió. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Rubió i del Consell Comarcal de l'Anoia.

Disposició de creació

  • La creació de la Seu Electrònica s'ha regulat mitjançant una Ordenança reguladora de l'administració electrònica, publicada al BOP de data 3 de juny de 2013.
  • La Seu electrònica s'especifica a l'article núm 4 de l'esmentada ordenança.
  • L'aprovació del registre electrònic s'especifica a l'article 29