Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Educació, Cultura i Festes

Regidor/a d'Educació, Cultura i Festes

FRANCESC OLLÉ I GARCIA

Hisenda i Dinamització Econòmica

Regidor/a de Hisenda i Dinamització Econòmica

TERESA MORESO I GISBERT

Qualitat de vida, Política de Dones i Joventut

Regidor/a de Qualitat de vida, Política de Dones i Joventut

CINTA GARCIA I VILANOVA

Urbanisme i Llicències d'Activitats i Contractes

Regidor/a d'Urbanisme i Llicències d'Activitats i Contractes

NÚRIA ALTADILL I ZARAGOZA

Obres Públiques, Serveis i Béns, Turisme, Esports i Gestió Ambiental

Regidor/a d'Obres Públiques, Serveis i Béns, Turisme, Esports i Gestió Ambiental

IVAN GARCIA I MAIGÍ

0 Registres carregats