Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Borsa de treball personal laboral temporal neteja 1 22-06-2021 02-08-2021 4313310007-2021-0001500 Concurs-oposició Laboral temporal AP Estar en possessió del B1 de català Procés de selecció 20-09-2021 Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes 07/09/2021

Llista definitiva aspirants admesos i exclosos: membres tribunal i data proves

Admesos i exclosos borsa de neteja

Plaça de caporal de la Policia Local de Roquetes 1 01-03-2017 20-03-2017 1/2017 Concurs oposició promoció interna Caporal Policia Local C2 Finalitzat Ajuntament de Roquetes BOPT Núm: 40 de 27/02/2017 i DOGC Núm: 7318 de 28/02/2017 Model instància
Publicació DOGC
Plaça de sergent de la Policia Local de Roquetes 1 12-11-2016 01-12-2016 5/2016 Concurs oposició, promoció interna Sergent de la Policia Local C1 Finalitzat Publicació BOPT
Publicació DOGC
Bases del concurs oposició
Model instància