En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Dades de les publicacions Resultats Documents Més informació
Auxiliar administratiu escala administració general C2 30-11-2020 30-12-2020 4313310007-2021-0000034 Concurs oposició Funcionari C2 Finalitzat 30/11/2020 Veure el resultat final plaça auxiliar administratiu Resultats finals concurs oposició
Administratiu, escala administració general C1 12-11-2020 18-12-2020 4313310007-2021-0000100 Concurs oposició Funcionari C1 Finalitzat 19/11/2020

Veure document amb els resultats finals

Resultat final concurs oposició plaça administrativa
Secretari/a interí/ina 25-09-2017 concurs oposició Laboral, interí A1 Experiència Administració Desert Desert.
Ordenança centre cívic 18-07-2014 06-10-2014 S/N Concurs Laboral temporal, interí Subgrup AP Finalitzat 30/07/2014 BOPT 175 Document resultats.
Netejadora d'instal·lacions esportives 11-06-2014 28-07-2014 S/N Concurs Laboral temporal interí Subgrup AP Finalitzat 18/06/2014 BOPT 140 i 26/06/2014 DOGC 6651 Document resultats.
Director/a centre obert Xirinxina 06-06-2014 24-12-2014 S/N Concurs Laboral temporal interí Llicenciatura/Diplomatura Àmbit = pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o educació social. Finalitzat 18/06/2014 BOPT 140 i 26/06/2014 DOGC 6651 Document dels resultats.
Concurs oposició lliure agent interí Policia Local 14-05-2014 30-09-2014 S/N Concurs oposició lliure Funcionari interí Serveis especials grup C1 Finalitzat 21/05/2014 BOP i 23/05/2014 Documents dels resultats.
Conserge dependències municipals 30-12-2015 30-03-2016 S/N Concurs-Oposició Laboral Interí Temporal AP Finalitzat 11/01/2016 BOP i 15/01/2016 DOGC Contracte relleu, jubilació parcial anticipada.