En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Dades de les publicacions Resultats Documents Més informació
Auxiliar administratiu escala administració general C2 30-11-2020 30-12-2020 4313310007-2021-0000034 Concurs oposició Funcionari C2 Finalitzat 30/11/2020 Veure el resultat final plaça auxiliar administratiu Resultats finals concurs oposició
Administratiu, escala administració general C1 12-11-2020 18-12-2020 4313310007-2021-0000100 Concurs oposició Funcionari C1 Finalitzat 19/11/2020

Veure document amb els resultats finals

Resultat final concurs oposició plaça administrativa