Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

Any Denominació del lloc Grup Complement de destí Complement específic Règim Escala/subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
2021 Agent Cívic C1 16 4.430,86 € Laboral temporal Administració General Concurs oposició Torn lliure Complerta 1
2021 Tècnic en suport informàtic C1 16 4.430,86 € Laboral temporal Administració General Concurs oposició Torn lliure Complerta 1
2021 Administratiu C1 16 4.430,86 € laboral temporal Administració General Concurs oposició Torn lliure Complerta 1
2021 Personal de neteja AP 8 5.071,50 € Laboral temporal Personal d'oficis: netejador/a concurs oposició Torn lliure complerta 1
2021 Auxiliar administratiu C2 14 5.477,64€ laboral temporal Administració General Concurs oposició Torn lliure Complerta 1