Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

Any Denominació del lloc Grup Complement de destí Complement específic Règim Escala/subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
2021 Auxiliar administratiu C2 14 5.477,64€ laboral temporal Administració General Concurs oposició Torn lliure Complerta 1