Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

També us pot interessar el patrimoni documental digitalitzat de la biblioteca pública Mercé Lleixà.