Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

L'Ajuntament de Roquetes informarà dels actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics en aquest apartat.

També es poden consultar les noticies que afecten al domini públic en aquest enllaç.