En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Actualment no hi ha cap resolució d'incompatibilitats dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Ripollet