Instància genèrica

Sol·licitar  a l'Ajuntament de Ripollet quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Es pot descarregar el model de sol·litud en el següent enllaç:  Model de sol·licitud

Subvenció per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu de contribuir al finançament d'activitats i/o projectes de caràcter cultural rea...

Subvencions per a projectes i activitats sense ànim de lucre de l'àmbit de Drets Socials, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions per projectes i activitats d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet de l’àmbit de Drets Socials, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

 

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu de...

Subvencions per al foment de la inclusió d'infant i joves amb necessitats educatives especials als Casals d'estiu, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu duran...

Subvenció per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu , proporcionant suport   a  les persones  &nbs...

Instància genèrica

Sol·licitar  a l'Ajuntament de Ripollet quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Es pot descarregar el model de sol·litud en el següent enllaç:  Model de sol·licitud

Subvenció per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu de contribuir al finançament d'activitats i/o projectes de caràcter cultural realitzats per entitats i associacions sense ànim de lucre al municipi de Ripollet. 

Es defineixen tres línies de subvencions: 

 1. Manteniment i viabilitat de les seus socials de les entitats. (SUBVCULTURA -a)
 2. Suport a activitats i programes culturals  (SUBCULTURA-b)
 3. Imatgeria festiva popular. (SUBVCULTURA-c)

 

IMPORTANT: S'HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER CADA A LÍNIA O PROGRAMA QUE ES VULGUI SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ. 

 

Per a més informació poden consultar: 

Convocatòria per a la concessió de subvencions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per projecte i activitats culturals

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 3 d'agost fins el 30 de setembre de 2022.  (ambdós inclosos)

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023.

 

 

Subvencions per a projectes i activitats sense ànim de lucre de l'àmbit de Drets Socials, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions per projectes i activitats d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet de l’àmbit de Drets Socials, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

 

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu de contribuir al finançament d’activitats i/o projectes d’interès públic o social realitzats per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de Ripollet destinades foment dels Drets socials i que tinguin per objectius:

 • Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no discriminació.
 • Facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels ciutadans i ciutadanes.

 

Es defineixen vuit línies de subvencions:

 

 1. Foment del voluntariat local
 2. Accions per a l’emergència alimentària
 3. Accions per a la diversitat funcional
 4. Dinamització de la Gent Gran
 5. Foment de la Salut Pública
 6. Foment de la Igualtat efectiva i de gènere.
 7. Lleure infantil i juvenil fora de l’àmbit escolar.
 8. Lleure infantil i juvenil dins de l’àmbit escolar.

 

Per a més informació poden consultar: 

Convocatòria per a la concessió de subvencions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'àmbit de Drets socials

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 27 de juliol fins el 30 de setembre de 2022. (ambdós inclosos)

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023.

 

 

Subvencions per al foment de la inclusió d'infant i joves amb necessitats educatives especials als Casals d'estiu, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu durant els mesos de juny i juliol de 2022 a espais municipals i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet. 

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu de contribuir al finançament de la despesa de personal vetllador que és contractat per associacions i entitats de lleure, esportives i/o culturals per facilitat la inclusió d'infants i joves amb necessitats educatives especials que participin als casals d'estiu de lleure i esportius que es realitzin fora de l'horari lectiu des del 27 de juny fins al 29 de juliol de 2022 a instal·lacions municipals o d'altres habilitats a l'efecte. 

Per més informació podeu consultar: 

Convocatòria per a la concessió de subvencions.
Bases reguladores per a la concessió de subvencions.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 27 de juliol fins el 30 de setembre de 2022. (ambdós inclosos)

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023. 

Subvenció per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria tenen l’objectiu , proporcionant suport   a  les persones    emprenedores, empreses     i comerços, entitats  vinculades a  l’economia social   i  solidària    i  les  associacionsempresarials locals,   les  quals   promouen el  teixit econòmic local de Ripollet.

Es defineixen les línies de subvencions següents: 

 • Línia 1: Constitució d’empresa.
 • Línia 2: Manteniment de fórmules jurídiques vinculades a l’ESS.
 • Línia 3: Professionalització i manteniment de les Associacions, gremis i/o entitats vinculades al teixit productiu local.
 • Línia 4: Innovació empresarial per a actuacions en economia circular, sostenibilitat energètica i energies renovables, cooperació entre empreses, digitalització i indústria 4.0.
 • Línia 6: Suport als projectes/accions de dinamització i promoció del teixit comercial i/o de serveis de Ripollet.
 • Línia 7: Adequació d’espais als nous requeriments legals i de competitivitat.

 

Per a més informació podeu consultar: 

Convocatòria per a la concessió de subvencions

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'àmbit de Desenvolupament econòmic. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Per les línies 1, 4 i 7: Del dia 1 d'agost fins el 31 d'octubre de 2022. (ambdós inclosos) 

Per les línies 2, 3 i 6: Del dia 1 d'agost fins el 30 de setembre de 2022. (ambdós inclosos) 

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.