Els Sistemes d'Integritat Institucional són instruments que en l'actualitat no estan implantats a l'administració pública catalana de forma generalitzada i que en un futur esdevindran essencials, tant per la seva incidència en la prestació d'uns serveis públics de qualitat i amb les màximes garanties, com en la vessant de garantia de transparència i integritat dels servidors públics en l'exercici de les seves funcions.