Trobareu adjunt el document relatiu al Pla d'Ordenació dels Recursos Humans del Sector Públic Local a Ripollet.