Compte general Disponible a: Sindicatura de comptes de Catalunya

El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Any Data d'aprovació Data de registre a la Sindicatura Enllaç Documents Més informació
2018 26-09-2019 Compte general Ajuntament exercici 2018
Compte general PMC 2018
Compte general PMO 2018
Compte general PAME 2018
Compte anual Genera 2018