Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals de Olivella 27-06-2019 http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2008/33882/B&set-locale=ca
Normes subsidiàries 15-04-1992 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=73975&fromPage=load
Ordenança dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 08-02-2017 http://cido.diba.cat/normativa_local/6712819/ordenanca-dels-procediments-dintervencio-administrativa-municipal-sobre-lus-del-sol-i-edificacio-llicencies-urbanistiques-i-comunicacions-previes-ajuntament-dolivella