No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

30-07-2021 Projecte d'obres de portada d'aigua del dipòsit d'aigua Ter-Llobregat de Rocallisa a Mas Mestre i construcció de dos nous dipòsits de 1.000 m3 a Mas Milà i a Mas Mestre

Descripció Projecte d'obres de portada d'aigua del dipòsit d'aigua Ter-Llobregat de Rocallisa a Mas Mestre i construcció de dos nous dipòsits de 1.000 m3 a Mas Milà i a Mas Mestre

Àmbit Obres hidràuliques

Documents Anunci d'aprovació definitiva del projecte (BOP)
Anunci d'aprovació definitiva del projecte (DOGC)
Accés als documents del projecte executiu

16-10-2019 Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella

Descripció Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella

Àmbit Abastament d'aigua

Documents Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella
Aprovació del Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella