Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Durant l'any 2021 aquest és el cost i les campanyes institucionals que l'Ajuntament de Masquefa ha portat a terme:

  • Gestió de la comunició: 33.645, 24€
  • Edició i repartiment revista:  9.093,64€
  • Edició i repartiment calendari: 3.809,32€
  • Anuncis premsa comarcal: 511,81€
  • Programa digital Festa Major Petita: 217,80€
  • Programa digital Festa Major: 715,15€
  • Festa del Raïm: 630,99€