Serveis, tràmits i gestions

Validació documents CSV Validació documents CSV
Els documents de l'Ajuntament de Masquefa signats electrònicament, poden verificar-se. A tal efecte, els document incorporen un Codi Segur de Verificacio (CSV), que trobareu a la part superior esquerra dels document. La verificació es pot realitzar en aquest enllaç.
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
El meu espai personal El meu espai personal

A la carpeta ciutada pots consultar els teus tràmits interadministratius i el seu estat.

Aquí pots veure un vídeo que explica com funciona la carpeta ciutada.

Aquí pots ampliar informació i t'expliquem qué és una carpeta ciutada.