En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Els principals ítems, entre d'altres que avaluen la transparència municipal son: