Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Tràmits i gestions

L'Ajuntament us facilita tots els serveis per tal que pugueu gestionar i tramitar còmodament des de casa i amb totes les garanties legals.

Instància genèrica

Presenteu una sol·licitud al vostre ajuntament.

Bústia de factures

Si sou proveïdor de l'ens heu de presentar la vostra factura electrònicament.

Perfil de contractant

Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.