Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

L'Ajuntament de la Garriga està treballant per tal d'acomplir aquest indicador.

Tràmits i gestions

Carta de serveis