Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Exercici del dret a la limitació del tractament

Aquest tràmit et permet sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals per alguns dels motius previstos a la normativa. Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Exercici del dret a la limitació del tractament

Aquest tràmit et permet sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals per alguns dels motius previstos a la normativa. Només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

Exercici del dret d'accés

Aquest tràmit et permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les teves dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, les categories de dades, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar

En el seu cas, també permet conèixer els terminis de conservació d’aquestes dades i l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Aquest tràmit només poden realitzar-lo les persones físiques i els seus representants perquè és un dret fonamental d’aquestes.

 

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.