T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

El calendari de conservació i d’eliminació de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d’un procediment que s’inicia amb l’avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició.

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria (CNAATD) és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació i tria de la documentació i accés que li atribueix la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents i està regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD)

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC, 6780, 31/12/2014)