En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. 

Diferents portals en els que es mesuren els nivells d’acompliment en el grau de transparència a les institucions públiques: