Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Inscripció a activitats esportives i de lleure
Sol·licitud d'inscripció a les actuacions programades per l'Ajuntament a les instal·lacions municipals amb l'objectiu de facilitar la pràctica d'activitats esportives i de lleure a la població.
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals i material, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.
Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat)

b) diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu)

c) una persona difunta que residia en un domicili

El certificat d'empadron...

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.

- No suposi muntatge de bastides.

- No afecti l'estructura de l'edifici.

- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.

- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.

- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existen...

Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Inscripció a activitats esportives i de lleure
Sol·licitud d'inscripció a les actuacions programades per l'Ajuntament a les instal·lacions municipals amb l'objectiu de facilitar la pràctica d'activitats esportives i de lleure a la població.
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals i material, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.
Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat)

b) diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu)

c) una persona difunta que residia en un domicili

El certificat d'empadronament té un cost de 2 €.

Comunicació prèvia d'obres

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.

- No suposi muntatge de bastides.

- No afecti l'estructura de l'edifici.

- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.

- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.

- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.

Segons l’article 73 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,les comunicacions d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.