Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Albert Altarriba Romagosa

Alcalde

A peu de Roca- Acord Municipal

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Alcalde
  • Ple municipal
  • Comissió especial de comptes
  • Àrea d'Alcaldia i Presidència