Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JXCAT - JUNTS (2 càrrecs)

Anna Maria Serra i Puigpiquer

Regidora Àrea de Cultura

Veure fitxa 

Josep Ribera i Muntada

Regidor Àrea de serveis forestals

Veure fitxa 

A peu de Roca- Acord Municipal (5 càrrecs)

Anna Mosoll i Casabella

Segona Tinent d’Alcalde / Regidora Àrea d’Educació, infància i serveis social i Anna Mosoll i Casabella

Veure fitxa 

Albert Altarriba Romagosa

Alcalde

Veure fitxa 

Gemma Comella i Pujol

Primera Tinent d’Alcalde / Regidora de Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica i l'Àrea d’Hisenda

Veure fitxa 

Jordi Cabanes i Llorens

Regidor Àrea d’Urbanisme, obres i servei de l’aigua

Veure fitxa 

Eduard Perarnau i Badia

Regidor Àrea de Festes, joventut, esports i turisme

Veure fitxa