Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Delegacions especials de les àrees de govern, membres de la junta de govern local i tinents d'alcalde 29-03-2021 Organització del govern municipal de data 29 de març de 2021
Aprovació de la modificació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local 30-12-2020 MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Designació membres junta govern local i tinents d'alcalde 02-07-2019 Anunci decret 271-2019