Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Podeu consultar la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes  de l'Ajuntament del Masnou amb la quantia econòmica en el següent document: