Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Títol Descripció Documents Prioritat
Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Dosrius Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Dosrius MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística