Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

Durant l'any 2021 només es va realitzar una única modificació, la qual, no va rebre cap reclamació i s'entén definitivament aprovada. És per això que l'última data de publicació de l'any 2021 és 05-07-2021, data de la publicació de la modificació.