Serveis, tràmits i gestions

Factures electròniques

 

Dades per fer la factura electrònica:

DIR3 (Codi Directori Comú d’Unitats i Oficines) del Consell Comarcal del Tarragonès :  L06094301

Entrar a Facturació electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès

Com fer factures electròniques gratuitament per tramitar amb el Consell Comarcal:

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

 

FACTURAe

B2BROUTER

HAZTEUNAFACTURAe

 

Atenció al ciutadà Més tràmits i gestions

Atenció al ciutadà

 

Els canals d'accés als serveis del Consell Comarcal del Tarragonès són:

  • Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.cat/consellcomarcaldeltarragones
  • Atenció presencial a les oficines del Consell Comarcal del Tarragonès:
    C/ de les Coques, nº3.
    Horari: dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 977 244 500
  • Per correu electrònic a l'adreça: cctarragones@tarragones.cat

 

Tràmits amb altres administracions 

 
Carpeta ciutadana
Els meus tràmits i dades personals
Què és?
 
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Tràmits i gestions Tràmits i gestions

Voleu accedir a algun tràmit en línia de la nostra entitat?

Aquest és el vostre espai