Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

DADES BÀSIQUES DE L’INVENTARI DE BÉNS IMMOBLES DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

 

Situació

Qualificació del bé

Referència cadastral

C. Zamenhoff, 5, local 1

Patrimonial

2830705CF5523B0001EH

C. Zamenhoff 5, local 2

Patrimonial

2830705CF5523B0002RJ

C. Zamenhoff, 5, local 3   

Patrimonial

2830705CF5523B0003TK

C. Santa Tecla, 1               

Domini públic, servei públic         

Pol 21, Illa 53, Fi 17

C. Santa Tecla 3                

Domini públic, servei públic         

Pol 21 Illa 53 Fi 16

C. Santa Tecla 5                

Domini públic, servei públic         

Pol 21, Illa 53, Fi 15

C. De les Coques, 3         

Domini públic, servei públic         

Pol 21 illa 53 fi.01

C. Santa Tecla,2, i bj. 3   

Servei públic, cessió aj. Tarragona

3935301CF5533F0002TA