Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana
Direcció:
Passeig de Sant Salvador, 25 - 27
17430 Santa Coloma de Farners
 
Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda
 
Contactar
Telèfon de contacte: 972 84 21 61
Fax: 972 84 08 04
Correu electrònic: comarca@selva.cat
Lloc web: http://www.selva.cat
 
Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans d'aquest Consell Comarcal, s'han de presentar a través dels mitjans legalment establerts, essent necessària la presentació d'una instància per qualsevol dels mitjans disposats per aquesta fi, o bé presencialment als diferents punts d'atenció al ciutadà, o per mitjà telemàtic a través dels diferents portals i pagines web de les quals n'és responsable el Consell Comarcal de la Selva. En cap cas no es considerarà vàlid la presentació de documentació per correu electrònic, a no ser que s'indiqui el contrari.
 
Ajuda a la Navegació
 
 
Mapa Web

 

Verificador de certificats digitals i Validador de documents electrònics.

Validació de certificats digitals

D’acord amb el que estableix l’article 38.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i per garantir-hi una comunicació segura, certificats reconeguts o qualificats d’autenticació de llocs web o mitjans equivalents.

Els certificats digitals de seu electrònica serveixen per assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen mitjançant un canal segur i una oficina pública en línia reconeguda, els quals no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Amb les eines de validació que es descriuen a continuació podeu verificar, amb el vostre navegador, el certificat de la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, el qual us garanteix que hi esteu accedint, així com l’autenticitat del seu origen i la integritat i confidencialitat de les dades que intercanvieu. També podeu validar la resta de certificats emprats per la Seu Electrònica, com ara els certificats emprats fora dels seus dominis.

Validació del certificat de Seu Electrònica:

Valideu el certificat de Seu Electrònica del del Consell Comarcal de la Selva per verificar que aquesta seu està correctament protegida, amb un certificat digital reconegut.

Aquesta eina de validació del certificat de la Seu Electrònica del Consell us permet descarregar les evidències electròniques d’aquesta validació.

També podeu validar el certificat de Seu Electrònica o qualsevol altre tipus de certificats i signatures mitjançant:

Signasuite: Validador del Consorci Administració Oberta de Catalunya (enllaç)

Validae: Validador del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública (enllaç)

EACAT: Validador de l’extranet de les administracions catalanes (enllaç)

 

Validador de documents electrònics

El Consell Comarcal de la Selva garanteix la integritat i veracitat dels documents que publica per mitjà de la Seu Electrònica. 

Amb el servei de verificació de documents del Consell Comarcal de la Selva es pot verificar la validesa i integritat d’aquests documents mitjançant la comprovació del codi segur de verificació (CSV) o codi de verificació electrònic (CVE) que hi ha imprès en el mateix document. 

Si el document verificat és vàlid, el servei de verificació ofereix la possibilitat d’obtenir una còpia del document original en format electrònic o obtenir una còpia imprimible verificable del document que inclogui les marques de verificació necessàries perquè se’n pugui comprovar l’autenticitat i tingui validesa legal. 

Per accedir al verificador de documents del Consell Comarcal de la Selva aneu a aquest enllaç.

 

Perfil Contractant

El Departament d'Economia i Finances, a través de la Direcció General de Contractació Pública, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o depenent, així com dels operadors econòmics dels mercats públics, la plataforma de serveis de Contractació Pública

Accés a la plataforma de serveis de Contractació Pública de Consell Comarcal de la Selva

Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.