Què és el Registre electrònic de representació (Representa)?

El registre electrònic de representació, anomenat Representa, permet inscriure en línia les relacions de representació entre qualsevol persona física o jurídica:

 • Permet a una persona (anomenada 'poderdant' o 'persona representada'), designar una altra persona com la seva representant (també anomenada 'apoderat/da'). En el moment en què aquesta accepti la representació, aquesta quedarà inscrita. Aquesta forma d’inscripció és el que es coneix com representació apud acta.
 • Permet a una persona representant sol·licitar la inscripció d’un poder de representació que li ha donat prèviament la persona poderdant mitjançant un document, verificat per fedatari públic, generalment notarial. En aquest cas ha de ser validat per l’Administració, que comprovarà el seu contingut i si és l’original, quan es presenti en format paper, o si és una còpia autèntica, si s’entrega en línia.

Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb l’administració en nom de les poderdants sense haver de presentar per a cada nova gestió els documents que l’acrediten per fer-ho, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites al Representa en qualsevol moment.

El Registre Representa únicament serveix per acreditar la representació davant les administracions públiques.

 

Com he d'inscriure la representació?

Per inscriure la representació per internet, només cal que accedeixis a Representa, amb certificat digital o idCAT Mòbil, informant les següents dades:

 • Tipus de poder segons les facultats que atorgui i període de temps pel qual s’atorga el poder. Tipus de representació:
  • General: l’apoderat podrà actuar en qualsevol actuació administrativa davant qualsevol administració de l’Estat.
  • A un organisme: l'apoderat podrà actuar en qualsevol actuació administrativa d’una determinada Administració, com per exemple  la Generalitat.
  • A un tràmit: l'apoderat podrà actuar per efectuar determinats tràmits especificats a la representació davant qualsevol administració o aquella que s’especifiqui.
 • Tipus de capacitat, es pot donar a la persona representant una o diverses d’aquestes:
  • Per tramitar, és a dir, presentar documentació, recursos, etc.
  • Per consultar
  • Per rebre notificacions
  • Total, que engloba les 3 anteriors.

Les Administracions Públiques adherides a Representa estan treballant per facilitar que puguis exercir aquestes capacitats en els seus sistemes automàtics de tramitació. Si detectes que la capacitat que necessites no està en funcionament, pots adreçar-te a la unitat responsable del tràmit perquè t’atengui directament.

Si ets la persona representant, has d’adjuntar el document verificat per fedatari públic (per exemple un notari o un agent de canvi) en què se’t van atorgar els poders prèviament, i esperar a què sigui validat per l’Administració.  

Cal tenir present que només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic. Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació) has de tenir en compte el següent: 

 • Si el presentes en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria. 
 • Si el presentes en línia ha de ser una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre. 

En canvi, si ets la persona poderdant, pots atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta). Llavors hauràs d’esperar a què la persona representant accepti la representació. Si totes dues sou persones físiques, teniu l’opció de venir juntament a una oficina presencial, amb cita prèvia. 

 

Com puc consultar les meves representacions?

Tant el poderdant com el representant poden accedir a Representa amb el seu DNI per consultar les representacions que han conferit i acceptat, respectivament, i que han estat inscrites. Aquesta informació la trobareu a la pestanya Inici.

 

Com puc modificar dades?

Accedint a Representa pots modificar les dades de contacte.

No es pot modificar cap altra dada de la representació; si et cal fer-ho, hauràs de donar de baixa la representació i crear-ne una de nova.

 

Com dono de baixa una representació?

La persona poderdant pot, en qualsevol moment, revocar una representació que hagi atorgat. Ho pot fer accedint a Representa i entrant al detall de la representació, a les pestanyes 'inici' o 'consulta i gestió'.

La persona representant pot, en qualsevol moment, renunciar a una representació, accedint a Representa de la mateixa manera que la persona poderdant.

 

Què faig si no puc accedir o no trobo inscrita la meva representació?

Si no pots accedir a Representa, comprova que el navegador compleix els requisits tècnics necessaris, o que estàs accedint amb les dades de contacte que vas fer servir.

Si creus que el sistema no està funcionant correctament o tens qualsevol dubte, pots demanar trobar més informació i sol·licitar ajuda al Podeu trobar més informació del servei al portal de suport del Consorci AOC i en aquest FAQ sobre el "Què és i què fa Representa (Registre electrònic d'apoderaments)".