Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Degut al canvi de programari per gestionar el patrimoni del Consell Comarcal del Ripollès, l’Àrea de Serveis Econòmics està treballant en l’actualització i modificació de l’inventari general. Tan bon punt aquest estigui actualitzat, aquest es publicarà per tal que les persones interessades puguin saber com es gestiona el patrimoni de l’ens.