En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents que pot disposar el vostre ens i els que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

Prestador Producte Modalitat Finalitat
  Serveis d'Identitat Digital de Catalunya Sol·licitud de serveis d'Identitat Digital de Catalunya Administració Electrònica
Adlministració General de l’Estat Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda Ajuts, subvencions i beques
Adlministració General de l’Estat Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Ajuts, subvencions i beques
Adlministració General de l’Estat Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Ajuts, subvencions i beques
Administració local Padró municipal d'habitants Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència) Ajuts, subvencions i beques
Administració local Padró municipal d'habitants Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró) Ajuts, subvencions i beques
Direcció General de Policia Identitat (sense dades de residència) Consulta d'identitat sense dades de residència Assessorament de serveis socials
Direcció General de Policia Identitat (sense dades de residència) Verificació d'identitat sense dades de residència Assessorament de serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) Assessorament de serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat d'inscripció Assessorament de serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de períodes d'inscripció a partir de data Assessorament de serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de perceptor de prestacions Assessorament de serveis socials
Servicio Público de empleo estatal Prestacions per desocupació (SEPE) Imports de prestacions actuals Assessorament de serveis socials
Servicio Público de empleo estatal Prestacions per desocupació (SEPE) Prestacions percebudes Assessorament de serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Cerca d'un titular Assessorament de serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència) Assessorament de serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró) Assessorament de serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Verificació del nombre de convivents Assessorament de serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Consulta del nombre de convivents Assessorament de serveis socials
INSS Prestacions socials públiques (INSS) Consulta de prestacions socials públiques Assessorament de serveis socials
ICASS Discapacitats (ICASS) Dades bàsiques Assessorament de serveis socials
  Identitat (a extingir) Verificació d'identitat Assessorament de serveis socials
Agència Tributària Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Assessorament de serveis socials
Agència Tributària Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Assessorament de serveis socials
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Títol de família nombrosa Vigència d'un TFN Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Títol de família nombrosa Dades completes d'un TFN Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Títol de família nombrosa Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses
Agència Tributària Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) Obligacions tributàries segons llei de contractes Contractació pública
Tresoreria General de la Seguretat Social Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta Situació de deute Contractació pública
Agència Tributària Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial
Agència Tributària Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial
Direcció General de Policia Identitat (sense dades de residència) Consulta d'identitat sense dades de residència Prestacions socials
Direcció General de Policia Identitat (sense dades de residència) Verificació d'identitat sense dades de residència Prestacions socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) Prestacions socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat d'inscripció Prestacions socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de períodes d'inscripció a partir de data Prestacions socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de perceptor de prestacions Prestacions socials
Servicio Público de empleo estatal Prestacions per desocupació (SEPE) Prestacions percebudes Prestacions socials
Servicio Público de empleo estatal Prestacions per desocupació (SEPE) Imports de prestacions actuals Prestacions socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Cerca d'un titular Prestacions socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència) Prestacions socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró) Prestacions socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Verificació del nombre de convivents Prestacions socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Consulta del nombre de convivents Prestacions socials
INSS Prestacions socials públiques (INSS) Consulta de prestacions socials públiques Prestacions socials
ICASS Discapacitats (ICASS) Dades bàsiques Prestacions socials
  Identitat (a extingir) Verificació d'identitat Prestacions socials
Agència Tributària Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Prestacions socials
Agència Tributària Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Prestacions socials
Ministeri d'Educació Titulacions (M. EDUCACIO) Títols universitaris Processos selectius i gestió interna
Ministeri d'Educació Titulacions (M. EDUCACIO) Títols no universitaris Processos selectius i gestió interna
Ministeri de Justícia Antecedents Penals Consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals Processos selectius i gestió interna
Direcció General de Policia Identitat (sense dades de residència) Consulta d'identitat sense dades de residència Serveis socials
Direcció General de Policia Identitat (sense dades de residència) Verificació d'identitat sense dades de residència Serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) Serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat d'inscripció Serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de períodes d'inscripció a partir de data Serveis socials
Servei d'Ocupació de Catalunya Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de perceptor de prestacions Serveis socials
Servicio Público de empleo estatal Prestacions per desocupació (SEPE) Imports de prestacions actuals Serveis socials
Servicio Público de empleo estatal Prestacions per desocupació (SEPE) Prestacions percebudes Serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Cerca d'un titular Serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència) Serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró) Serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Verificació del nombre de convivents Serveis socials
Ajuntaments i IDESCAT Padró municipal d'habitants Consulta del nombre de convivents Serveis socials
INSS Prestacions socials públiques (INSS) Consulta de prestacions socials públiques Serveis socials
ICASS Discapacitats (ICASS) Dades bàsiques Serveis socials
  Identitat (a extingir) Verificació d'identitat Serveis socials
Agència Tributària Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Serveis socials
Agència Tributària Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Serveis socials