Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Validació del certificat de seu electrònica

Durant la validació de la seu electrònica es comprova el següent:

  • La cadena de certificats retornada per el servidor conté el certificat de servidor final, les CA intermitges i la CA root.
  • El certificat que protegeix el domini sol·licitat és vàlid al Validador.
  • El domini sol·licitat i el domini que securitza el certificat de servidor es corresponen.

Si alguna d'aquestes comprovacions no es realitza correctament no es donarà la validació per correcte.

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateSeu

 

Validació de certificats digitals

Per poder fer ús d'un certificat digital (per signar, accedir a un portal...), aquest ha de ser vàlid. Un certificat pot tenir els següents estats de validesa: vàlid, caducat, suspès o revocat. Trobareu més informació aquí.

El Signasuite pot comprobar l'estat de validesa del certificats classificats que trobareu aquí.

Es permet la validació de certificats des de:

  • Fitxer: part pública del certificat en un fitxer .cer codificat en base64.
  • Magatzem certificats: també es permet validar els certificats instal·lats al magatzem del SO mitjançant la càrrega d'un Applet. Un cop correctament carregat es mostraran al llistat inferior.

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

 

Validació de signatura

Es pot consultar l'estat de validesa de signatures generades amb eines del Consorci AOC.

Bàsicament una signatura electrònica pot ser binària o XML, i alhora es classifiquen també segons si està inclosa dintre del propi document que signa, està separadada, o la pròpia signatura pot incloure el document.

Si el document signat és XML:

  • XML/XAdES Detached > si la sigantura està separada en un altre fitxer (cal adjuntar 2 fitxers)
  • XML/XAdES Enveloping > si la signatura embolcalla (inclou) al document.
  • XML/XAdES Enveloped > si el document embolcalla (inclou) la signatura.
Si el document signat és binari (word, jpeg, ppt...):
  • CMS/CAdES Detached > si la signatura està separada en un altre fitxer (cal adjuntar 2 fitxers).
  • CMS/CAdES Attached > si la signatura inclou al document.

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateSignature

Validació de document PDF

Si es disposa d'un document PDF signat (amb un certificat reconegut per el Validador), es pot comprobar la validesa de la signatura a través d'aquest formulari.

La mida màxima del document és de 20MB.

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validatePDF