Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Oficina comarcal de Suport a l'Administració Electrònica

Descripció L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

A qui es dirigeix Ajuntaments de la comarca

Regidoria/departament responsable Àrea de noves tecnologies

Preu/taxa No

Import del preu/taxa 0.0

Tipus de servei Directe