Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Oficina comarcal de Suport a l'Administració Electrònica

Descripció L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

A qui es dirigeix Ajuntaments de la comarca

Regidoria/departament responsable Àrea de noves tecnologies

Preu/taxa No

Import del preu/taxa 0.0

Tipus de servei Directe