S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

En aquest ítem trobarem la informació relativa als resultats de l'avaluació de la qualitat dels serveis públics que s'ofereixen a la ciutadania, d'acord amb les normes, indicadors i estàndards de qualitat de cadascun d'ells.

Es pot entendre per servei l'activitat o conjunt d'activitat que realitza l'Administració pública de manera directa o indirecta per satisfer una necessitat d'interès general d'acord amb uns principis i un règim jurídic propi. Els serveis que produeixen les administracions públiques estan dotats de particularitats que els diferencien dels serveis prestats per entitats de caràcter privat: existència d'actuacions que impliquen l'exercici d'autoritat, l'existència de normes reguladores de drets, l'heterogeneïtat dels usuaris o la prestació obligatòria de determinats serveis, entre d'altres.