Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

La informació pública que s'ha d'incorporar al Portal en aquest ítem és la relativa a l'organització institucional (ple, junta, alcalde, regidors, tinent d'alcalde, etc.), d'acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decrets de l'alcaldia, que conformen el "cartipàs". Aquest apartat s'anirà actualitzant cada vegada que hi ha un canvi en les persones que configuren el cartipàs o en les matèries atribuïdes; per tant, cada vegada que hagi una resolució de l'ens locals que modifiqui el "cartipàs".