Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Susana Caminal Brosel

Càrrec Consellera Comarcal

Partit polític ERC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic scaminal@ajuntamentdelinyola.cat

Trajectòria professional Regidora Ajuntament de Linyola mandat 2019/2023

Tipus Càrrec electe

Rafel Panadés Farré

Lloc de naixement El Poal

Data de naixement 23-11-1967

Càrrec President

Àrea Presidència

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic rpanades@plaurgell.cat

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 42452

Activitats i béns Activitats i béns Rafel Panadés.xls

Rosalia Carnicé Farré

Lloc de naixement Rocafort de Vallbona

Data de naixement 27-01-1965

Càrrec Vicepresidenta 1a

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic rcarnice@ajmolerussa.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Rosalia Carnicé.xls

Joan Sangrà Farré

Lloc de naixement Vila-sana

Data de naixement 20-06-1961

Càrrec Vicepresident 2n

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic joansangra61@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Joan Sangrà Farré.xls

Jordi Calvís Torrelles

Lloc de naixement Golmés

Data de naixement 24-12-1965

Càrrec Vicepresident 3r

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic alcaldia@golmes.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Jordi Calvís.xls

Joan Reñé Huguet

Lloc de naixement Fondarella

Data de naixement 21-01-1958

Càrrec Conseller

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic ajuntament@fondarella.ddl.net

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Joan Reñé.xls

Dolors Tella Albareda

Lloc de naixement Igualada

Data de naixement 09-02-1970

Càrrec Consellera

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mdtellaalbareda@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Dolors Tella.xls

Jacint Planell Pey

Lloc de naixement Ivars d'Urgell

Data de naixement 10-06-1968

Càrrec Conseller

Partit polític JxCat

Portaveu

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic cintoplanell@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Jacint Planell.xls

Èrika Garcia Sànchez

Lloc de naixement Lleida

Data de naixement 18-04-1980

Càrrec Conseller

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic erikagarciadebellvis@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Erika Garcia.xls

Joan Carles Civit Mas

Lloc de naixement Linyola

Data de naixement 14-11-1967

Càrrec Conseller

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic a.cava@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Joan Carles Mas.xls

Maria José Cebrian Sans

Lloc de naixement Lleida

Data de naixement 22-12-1961

Càrrec Consellera

Partit polític JxCat

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mjcebrian@miralcamp.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Maria José Cebrian.xls

Maribel Zamora Urrea

Lloc de naixement Pezenas

Data de naixement 20-04-1968

Càrrec Consellera

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mzamoraurrea@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Maribel Zamora.xls

Carles Albert Palau Boté

Lloc de naixement Bell-lloc d'Urgell

Data de naixement 10-06-1970

Càrrec Conseller

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic cpalau@bell-lloc.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Carles Albert Palau.xls

Judit Ibós Santiveri

Lloc de naixement Barbens

Data de naixement 10-09-1978

Càrrec Consellera

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic juditibos@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Judit Ibós.xls

Bernat Ramón Pedrós

Lloc de naixement Ivars d'Urgell

Data de naixement 02-09-1988

Càrrec Conseller

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic bernat.ramon.pedros@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Bernat Ramón.xls

Judith Escolà Domingo

Lloc de naixement Lleida

Data de naixement 05-08-1978

Càrrec Consellera

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic judith_es@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Judith Escolà.xls

Jordi Martínez Atero

Lloc de naixement Lleida

Data de naixement 07-04-1975

Càrrec Conseller

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jordi.martinez.atero@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Jordi Martínez.xls

Leticia Carné Montañés

Lloc de naixement Lleida

Data de naixement 28-04-1973

Càrrec Consellera

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic l.carne@ajmollerussa.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Letícia Carné.xls

Josep Ramon Miró Mo

Lloc de naixement Palau d'Anglesola

Data de naixement 07-09-1968

Càrrec Conseller

Partit polític ERC-AM

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jrmiro@miralcamp.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Activitats i béns Josep Ramón Miró.xls

En aquest ítem es publicarà la declaració que indiqui la situació patrimonial, així com d'activitats dels alts càrrecs d'acord amb l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Registre de declaracions d'activitats és públic. L'accés als registres de les declaracions de béns patrimonials i d'interessos es regeix per llur normativa específica, sens perjudici de la qual s'ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no n'ha d'incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars.

Aquestes declaracions efectuades en els models aprovats pels plens respectiu, es portaran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió al cessament i al final del mandat, així també quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

  • Les declaracions sobre béns patrimonials i de participació en societats que cadascun dels alts càrrecs ha de fer, no s'han de publicar íntegrament al Portal de Transparència.
  • Aquestes declaracions dels representants locals i dels directius locals i habilitat s'han d'inscriure en el registre corresponent.
  • Allò que s'ha de publicar al Portal de Transparència és una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs de la corporació, en els termes de l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Tot i que expressament no ho diu, hauria de publicar-se en els portals de transparència i en les seus electròniques.