Convenis de col·laboració Disponible a: Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

En aquest ítem trobarem els convenis de col·laboració vigents entre el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i les persones privades i públiques, amb les dades identificatives (data, parts signants, objecte, drets i obligacions i peíode de vigència) i les modificacions posteriors, si n'hi ha.

També trobarem les modificacions posteriors dels convenis vigents. Als efectes de vigència i publicitat és important tenir en compte i identificar una pròrroga tàcita del conveni subscrit (aquell conveni es prorroga automàticament, en el cas que no hagi denúncia de les parts signants, perquè així es reconeix en el seu articulat).

 

Enllaç: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-intergovernamentals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/consulta-del-registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/