No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

31-01-2023 Pla comarcal de Joventut 2022 - 2025

Descripció Pla estratègic de les polítiques de joventut del CCPU

Àmbit JOVENTUT

Documents PLA JOVENTUT 2022_2025 31012023.pdf

16-12-2022 III Pla Local d’igualtat de gènere

Descripció III Pla Local d’igualtat de gènere del Pla d’Urgell (Juny 2022 - Juny 2026) Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Àmbit Igualtat

Documents TERCER PLA LOCAL D'IGUALTAT DE GÈNERE DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL JUNY 2022- JUNY 2026

16-12-2022 I PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 2017-2021

Descripció I Pla d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 2017-2021

Àmbit Igualtat

Documents 1. Pla Igualtat de Gènere del Consell Comarcal del Pla d%27Urgell 2017-2021 .pdf

En aquest apartat es publicaran:

  • Els plans i els programes anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques (com són, per exemple, plans de joventut, plans estratègics, plans d'accessibilitat, plans de participació ciutadana, plans d'igualtat, programes d'actuacions municipals, etc.). Així com les seves modificacions.
  • Les auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics.