No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

En aquest apartat es publicaran:

  • Els plans i els programes anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques (com són, per exemple, plans de joventut, plans estratègics, plans d'accessibilitat, plans de participació ciutadana, plans d'igualtat, programes d'actuacions municipals, etc.). Així com les seves modificacions.
  • Les auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics.