Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

El quadre de classificació documental és l'estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l'organització i que permet identificar i agrupar físicament o intel·lectualment els documents i també la seva recuperació.

El quadre de classificació documental corporatiu és un dels instruments principals dels processos de control d'un sistema de gestió de documents i té l'objectiu de garantir que la ciutadania i els investigadors puguin identificar i accedir als documents; per tant, el quadre de classificació - com a instrument de descripció- facilita l'accés.

El quadre de classificació documental és el fonament del Sistema de Gestió Documental, juntament amb el calendari de conservació i eliminació i el catàleg de documents i té una estructura funcional i jeràrquica.

  • L'estructura funcional. Les agrupacions dels documents estan en consonància a la funció, no segons els departaments o les unitat orgàniques.
  • L'estructura jeràrquica. Amb 3 nivells de profunditat:
    • 1r nivell. Funcions. Responsabilitats comunes dels Ajuntaments.
    • 2n nivell. Activitats. Conjunt d’accions per assolir el compliment d’una funció.
    • 3r nivell. Accions. Manifestació concreta de l’activitat.