En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

Verònica Amezcua Nuñez

Descripció Autorització en el ple comarcal amb data 30/11/2021

Data resolució 30-11-2021

Laura Castillo Grado

Descripció Autorització en el ple comarcal amb data 26/10/2021

Data resolució 26-10-2021

Judit Sánchez Mora

Descripció Autorització en el ple comarcal amb data 27/02/2021

Data resolució 27-04-2021