Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica
Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al  Consell Comarcal o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió comarcal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes i suggeriments

La ciutadania pot fer arribar al consell les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats,  veïns, etc. així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Aquest tràmit, a la vegada, dóna compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Validació de documents electrònics

El consell comarcal de l'Anlia no exerceix funcions recaptatòries.

Tot i això, si desitgeu consultar els vostres tributs d'àmbit local, podeu fer-ho aquí

Atenció ciutadana

Els canals d'accés als serveis del Consel Comarcal de l'Anoia

 • Accés a la pàgina web del Consell Comarcal de l'Anoiawww.anoia.cat
 • Accés electrònic a la seu electrònica:  https://www.seu.cat/anoia
 • Atenció presencial a les oficines de Consel Comarcal de l'Anoia
  Plaça de Sant Miquel, 5
  08700 Igualada
 • Horari: dilluns a divendres de 8.00h a 15.00, i dm i dj, de 16.30 a 19.00h.
  • Del 15 de juny al 15 de setembre, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 8 a 14h.
 • Atenció telefònica a través del telèfon: 938 051 585
 • Recepció de fax al núm: 938 050 611 
 • Per correu electrònic a l'adreça: consell.anoia@anoia.cat
Borsa de treball
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.