La Taula política comarcal de Joventut és l’encarregada d’establir les línies estratègiques generals de les polítiques de Joventut municipals i comarcals, les prioritats a mancomunar i a treballar conjuntament. També executa i avalua els programes comarcals compartits que conformen la planificació estratègica en matèria de Joventut de l'Alt Penedès.

  • Composició: la formen els regidors i les regidores de Joventut dels 27 municipis de l’Alt Penedès i el/la conseller/a de Joventut del Consell Comarcal.
  • Actes de la taula política comarcal de Joventut - Font: portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017 (es va celebrar el febrer de 2018)
  • 2016