No saps com es regula la participació ciutadana en aquest ens? Aquí trobaràs les normes d'intervenció de la ciutadania en els assumptes públics.

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRESISTOS EN EL Reglament  Orgànic Comarcal 

 

TÍTOL SEGON - DE L'ORGANITZACIÓ COMARCAL

CAPÍTOL II - DE L'ORGANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA

b.3. Els òrgans de participació ciutadana (pàg. 24 - 25)

Article 43.- Els consells sectorials de participació

Article 44.- Procediment de creació

Article 45.- Facultats d’autoregulació del seu funcionament intern

 

TÍTOL QUART - PARTICIPACIÓ MUNICIPAL I CIUTADANA

CAPÍTOL I - PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL (vegeu pàg. 40 - 41) 

Article 71. - Drets dels ciutadans

Article 72. - Registres

CAPÍTOL II - PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS I ENTITATS

Article 73. - Participació d'entitats (vegeu pàg. 41 - 42)

Article 74. - Participació de municipis