El Consell Comarcal té dos tràmits per a la presentació de queixes:

Les queixes s'han de presentar per escrit telemàticament, presencialment o per correu certificat. Amb cada nova queixa s''obre un expedient electrònic que es tramita des del servei corresponent.

 

2021

Queixa (23/11/2021). Una persona usuària es queixa de l’atenció rebuda amb motiu de la sol·licitud d’informació sobre el procediment de descarrega del certificat de l’idCAT.

Gestió de la queixa. El Servei d’Atenció Ciutadana li demana disculpes per no haver pogut atendre la seva trucada. També li informa que la centraleta no pot recuperar el número de telèfon de les trucades que no s’atenen. A més a més, li envia les instruccions per descarregar i instal·lar el certificat digital.

 

Queixa (26/05/2021). Una persona usuària es queixa dels procediments per adopar un animal al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics. 

Gestió de la queixa. El Servei d'Atenció Ciutadana l'informa que el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics és un servei de la Mancomunitat Penedès - Garraf, i que des del Consell Comarcal es donarà trasllat de la queixa a la Mancomunitat.

 

2020

Durant l'any 2020 no s'ha presentat cap queixa per cap d'aquests canals.

 

2019

Queixa (20/11/2019). Una mare es queixa dels retards en la ruta 31 del servei de transport escolar i del trasvals familiar que comporten.

Gestió de la queixa. El Servei d'Ensenyament li agraeix per escrit la comunicació perquè ajuda a detectar incidències. També li informa que s'ha fet un escrit a l'empresa adjudicatària del servei perquè prengui les mesures oportunes perquè no es repeteixin els retards i avisant-la que els retards es poden considerar faltes sancionables.

 

Queixa (24/09/2019). Un mare es queixa que els seus fills, alumnes de l'Escola Intermunicipal, no van arribar a temps a l'autocar escolar, i tot i que el conductor i la monitora van veure els nens no els van deixar pujar i es van quedar al carrer.

Gestió de la queixa. El Servei d'Ensenyament respon per escrit que els autocars de l'Escola Intermunicipal han de complir amb els horaris de sortida establers perquè han de deixar l'espai d'estacionament lliure per als autocars provinents de l'Institut Escola Jacint Verdaguer. Per aquest motiu, un cop tanquen les portes no les poden tornar a obrir. També informen que al carrer hi ha un acompanyant del servei de transport escolar uniformat, que no viatja en cap vehicle i que, si l'alumne afectat li comunica que ha perdut l'autocar, l'acompanya al centre perquè avisin els seus familiars i el puguin passar a recollir.

 

Queixa (23/05/2019). Una persona usuària de Serveis Socials es queixa del tracte rebut per part de la treballadora social de referència.

Gestió de la queixa. El Servei de Benestar social consulta primer el cas amb la referent. Després es dona una resposta per escrit a la persona usuària i/o s’acorda una entrevista entre la persona usuària i la coordinadora o la cap del servei.

 

Queixa (10/05/2019). Una persona usuària de Serveis Socials es queixa del tracte rebut per part de l’educador social de referència.

Gestió de la queixa. El Servei de Benestar social consulta primer el cas amb la referent. Després es dona una resposta per escrit a la persona usuària i/o s’acorda una entrevista entre la persona usuària i la coordinadora o la cap del servei.

 

Queixa (27/02/2019). Un grup de famílies es queixa que no poden inscriure els seus fills a l'Escola de Música de l'Alt Penedès perquè l'Ajuntament no té conveni amb el Consell Comarcal i demanen una solució.

Gestió de la queixa. El Servei d'Ensenyament respon per escrit que l'Escola de Música es finança amb les aportacions dels municipis adherits i que seria un greuge comparatiu admetre alumnes de municipis que no fan cap aportació.